Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

thumb
Правно основание: чл. 114а, ал. 9, във връзка с чл. 114, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) Относно: Сключване на рамков договор, в резултат на който „БПД Индустриален Фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ ще отдаде под наем до 30 м2 рекламна площ на „Варна Лоджистикс“ ЕАД.
Прочети повече
2021-01-28

Проведено Извънредно ОСА на дата 26 януари 2021 г.

thumb
Проведено Извънредно ОСА на дата 26 януари 2021 г.
Прочети повече
2021-01-26

Извънредно ОСА за дата 26 януари 2021 г.

thumb
Извънредно ОСА за дата 26 януари 2021 г.
Прочети повече
2020-12-17

Междинен отчет за деветмесечието на 2020 г.

thumb
Междинен отчет за деветмесечието на 2020 г.
Прочети повече
2020-10-27

Извънредно ОСА за дата 15 септември 2020 г.

thumb
Извънредно ОСА за дата 15 септември 2020 г.
Прочети повече
2020-08-12

Междинен отчет за шестмесечието на 2020 г.

thumb
Междинен отчет за шестмесечието на 2020 г.
Прочети повече
2020-07-29

Проведено РОСА на 12-06-2020 г.

thumb
Проведено РОСА на 12-06-2020 г.
Прочети повече
2020-06-12

Редовно годишно ОСА за 2020 г.

thumb
Документите за РГОСА за 2020 г.
Прочети повече
2020-05-08

Междинен отчет за първото тримесечие на 2020 г.

thumb
Междинен отчет за първото тримесечие на 2020 г.
Прочети повече
2020-04-30

Годишен отчет за 2019 г.

thumb
Годишен отчет за 2019 г.
Прочети повече
2020-03-30

Междинен отчет за 2019 г.

thumb
Междинен отчет за 2019 г.
Прочети повече
2020-01-27

Придобита нова сграда

thumb
Придобита нова сграда
Прочети повече
2019-11-13

Междинен отчет за деветмесечието на 2019 г.

thumb
Междинен отчет за деветмесечието на 2019 г.
Прочети повече
2019-10-28

Актуализиран устав на дружеството

thumb
Уведомлението и актуализираният устав на дружеството
Прочети повече
2019-09-27

Проведено ИОСА на 10-09-2019 г.

thumb
Проведено ИОСА на 10-09-2019 г.
Прочети повече
2019-09-11

Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК

thumb
Разкриване на информация за общия брой акции с право на глас, както и за размера на капитала към края на месеца, през който е осъществена промяната в капитала на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ
Прочети повече
2019-09-02

Увеличение на капитала от 650 000 лв. на 2 650 000 лв.

thumb
Увеличение на капитала от 650 000 лв. на 2 650 000 лв.
Прочети повече
2019-08-12

Резултат от подписката за упражняване на варанти чрез записване на акции на „БПД Индустриален фонд

thumb
Резултат от подписката за упражняване на варанти чрез записване на акции на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ
Прочети повече
2019-08-05

Нов Директор за връзки с инвеститорите

thumb
Директор за връзки с инвеститорите на дружество „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ е назначен г-н Иван Даскалов
Прочети повече
2019-08-01

Извънредно ОСА за дата 10 септември 2019 г.

thumb
Извънредно ОСА за дата 10 септември 2019 г.
Прочети повече
2019-07-29