Новини

Междинен отчет за първото тримесечие на 2020 г.

thumb
Междинен отчет за първото тримесечие на 2020 г.
Прочети повече
2020-04-30

Годишен отчет за 2019 г.

thumb
Годишен отчет за 2019 г.
Прочети повече
2020-03-30

Междинен отчет за 2019 г.

thumb
Междинен отчет за 2019 г.
Прочети повече
2020-01-27

Придобита нова сграда

thumb
Придобита нова сграда
Прочети повече
2019-11-13

Междинен отчет за деветмесечието на 2019 г.

thumb
Междинен отчет за деветмесечието на 2019 г.
Прочети повече
2019-10-28

Актуализиран устав на дружеството

thumb
Уведомлението и актуализираният устав на дружеството
Прочети повече
2019-09-27

Проведено ИОСА на 10-09-2019 г.

thumb
Проведено ИОСА на 10-09-2019 г.
Прочети повече
2019-09-11

Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК

thumb
Разкриване на информация за общия брой акции с право на глас, както и за размера на капитала към края на месеца, през който е осъществена промяната в капитала на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ
Прочети повече
2019-09-02

Увеличение на капитала от 650 000 лв. на 2 650 000 лв.

thumb
Увеличение на капитала от 650 000 лв. на 2 650 000 лв.
Прочети повече
2019-08-12

Резултат от подписката за упражняване на варанти чрез записване на акции на „БПД Индустриален фонд

thumb
Резултат от подписката за упражняване на варанти чрез записване на акции на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ
Прочети повече
2019-08-05

Нов Директор за връзки с инвеститорите

thumb
Директор за връзки с инвеститорите на дружество „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ е назначен г-н Иван Даскалов
Прочети повече
2019-08-01

Извънредно ОСА за дата 10 септември 2019 г.

thumb
Извънредно ОСА за дата 10 септември 2019 г.
Прочети повече
2019-07-29

Междинен отчет за шестмесечието на 2019 г.

thumb
Междинен отчет за шестмесечието на 2019 г.
Прочети повече
2019-07-29

Съобщението по чл. 92а от ЗППЦК

thumb
Съобщението по чл. 92а от ЗППЦК
Прочети повече
2019-07-04

Увеличение на капитала след упражняване на варанти

thumb
Увеличение на капитала след упражняване на варанти
Прочети повече
2019-07-03

Проведено Общо събрание на притежателите на варанти

thumb
Общо събрание на притежателите на варанти
Прочети повече
2019-07-02

Общо събрание на притежателите на варанти

thumb
Общо събрание на притежателите на варанти
Прочети повече
2019-06-26

Проведено РГОСА на 5 юни 2019 г.

thumb
проведеното на 5 юни 2019 г. Редовно годишно ОСА
Прочети повече
2019-06-05

Придобиване недвижим имот в гр. Бургас

thumb
Придобиване на недвижим имот – поземлен имот с площ 15 999 кв.м. в гр. Бургас.
Прочети повече
2019-05-22

Редовно годишно ОСА за 2019 г.

thumb
Документите за РГОСА за 2019 г.
Прочети повече
2019-05-06