Новини

Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК

thumb
Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК относно първично публично предлагане на варанти за увеличение на капитала на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти” АДСИЦ – 23.10.2018 г.
Прочети повече
2018-10-23

Потвърден проспект за публично предлагане на емисия варанти

thumb
Комисията за финансов надзор (КФН) издаде Решение № 964-Е/16.10.2018 г., с което потвърди проспект за публично предлагане на емисия варанти, които ще бъдат издадени от „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти" АДСИЦ, гр. София
Прочети повече
2018-10-17

Увеличение на капитала чрез емитиране на емисия безналични свободнопрехвърляеми варанти

thumb
За инвестиционен посредник, който ще обслужва увеличението на капитала, е определен „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД.
Прочети повече
2018-08-21

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ има ново обслужващо дружество

thumb
„Бългериън Пропърти Девелъпмънтс 2“ ЕООД ЕИК 175102073 е новото обслужващо дружество по отношение на дейността на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ.
Прочети повече
2018-08-15

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 2018 Г.

thumb
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 2018 Г.
Прочети повече
2018-07-23

Промяна в правно-организационната форма на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти

thumb
Промяна в правно-организационната форма на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти
Прочети повече
2018-07-12

Промени в обстоятелствата относно дружеството

thumb
Промени в обстоятелствата относно дружеството
Прочети повече
2018-06-04

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.

thumb
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.
Прочети повече
2018-04-23

Нов директор за връзки с инвеститорите

thumb
г-н Веселин Илков - нов директор за връзки с инвеститорите
Прочети повече
2018-04-04

Годишен финансов отчет 2017

thumb
Финансов отчет на ARCO 2017г
Прочети повече
2018-03-30

Уведомление за вписване на покана в ТР

thumb
Уведомление за вписване на покана в ТР
Прочети повече
2018-03-21

Вписване покана за ИОСА в ТР

thumb
Вписване покана за ИОСА в ТР
Прочети повече
2018-03-21

Покана за свикване на ОСА

thumb
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОСА - 27.04.2018
Прочети повече
2018-03-19

Указания от ТР

thumb
Указания от ТР във връзка с невъзможност за обявяване на покана за ИОСА.
Прочети повече
2018-03-16

Вътрешна информация

thumb
Вписване на прокура по партидата на АФНИ АДСИЦ
Прочети повече
2018-03-15

Покана за свикване на ОСА

thumb
Покана за ОСА - 18.04.2018 - Отменено ОСА
Прочети повече
2018-03-14

Вътрешна информация

thumb
На 07.03.2018 СД на АФНИ АДСИЦ прие решение за назаначаване на прокурист
Прочети повече
2018-03-08

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 596 / 2014

thumb
АФНИ АДСИЦ ПУБЛИКУВА УВЕДОМЛЕНИЕ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 596/2014
Прочети повече
2018-02-27