Новини

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ има ново обслужващо дружество

thumb
„Бългериън Пропърти Девелъпмънтс 2“ ЕООД ЕИК 175102073 е новото обслужващо дружество по отношение на дейността на „БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ.
Прочети повече
2018-08-15

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 2018 Г.

thumb
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 2018 Г.
Прочети повече
2018-07-23

Промяна в правно-организационната форма на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти

thumb
Промяна в правно-организационната форма на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти
Прочети повече
2018-07-12

Промени в обстоятелствата относно дружеството

thumb
Промени в обстоятелствата относно дружеството
Прочети повече
2018-06-04

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.

thumb
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г.
Прочети повече
2018-04-23

Нов директор за връзки с инвеститорите

thumb
г-н Веселин Илков - нов директор за връзки с инвеститорите
Прочети повече
2018-04-04

Годишен финансов отчет 2017

thumb
Финансов отчет на ARCO 2017г
Прочети повече
2018-03-30

Уведомление за вписване на покана в ТР

thumb
Уведомление за вписване на покана в ТР
Прочети повече
2018-03-21

Вписване покана за ИОСА в ТР

thumb
Вписване покана за ИОСА в ТР
Прочети повече
2018-03-21

Покана за свикване на ОСА

thumb
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОСА - 27.04.2018
Прочети повече
2018-03-19

Указания от ТР

thumb
Указания от ТР във връзка с невъзможност за обявяване на покана за ИОСА.
Прочети повече
2018-03-16

Вътрешна информация

thumb
Вписване на прокура по партидата на АФНИ АДСИЦ
Прочети повече
2018-03-15

Покана за свикване на ОСА

thumb
Покана за ОСА - 18.04.2018 - Отменено ОСА
Прочети повече
2018-03-14

Вътрешна информация

thumb
На 07.03.2018 СД на АФНИ АДСИЦ прие решение за назаначаване на прокурист
Прочети повече
2018-03-08

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 596 / 2014

thumb
АФНИ АДСИЦ ПУБЛИКУВА УВЕДОМЛЕНИЕ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 596/2014
Прочети повече
2018-02-27

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 148Б

thumb
Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ публикува съобщение по чл. 148б от ЗППЦК.
Прочети повече
2018-02-27

Междинен финансов отчет

thumb
АФНИ АДСИЦ публикува финансовия си отчет за 4-то тримесечие на 2017 г.
Прочети повече
2018-01-30

ИЗВЪНРЕДНО ОСА

thumb
АФНИ АДСИЦ ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ОСА НА 29.12.2017
Прочети повече
2018-01-02