Новини

Уведомление за вписване на покана в ТР

thumb
Уведомление за вписване на покана в ТР
Прочети повече
2018-03-21

Вписване покана за ИОСА в ТР

thumb
Вписване покана за ИОСА в ТР
Прочети повече
2018-03-21

Покана за свикване на ОСА

thumb
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОСА - 27.04.2018
Прочети повече
2018-03-19

Указания от ТР

thumb
Указания от ТР във връзка с невъзможност за обявяване на покана за ИОСА.
Прочети повече
2018-03-16

Вътрешна информация

thumb
Вписване на прокура по партидата на АФНИ АДСИЦ
Прочети повече
2018-03-15

Покана за свикване на ОСА

thumb
Покана за ОСА - 18.04.2018 - Отменено ОСА
Прочети повече
2018-03-14

Вътрешна информация

thumb
На 07.03.2018 СД на АФНИ АДСИЦ прие решение за назаначаване на прокурист
Прочети повече
2018-03-08

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 596 / 2014

thumb
АФНИ АДСИЦ ПУБЛИКУВА УВЕДОМЛЕНИЕ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 596/2014
Прочети повече
2018-02-27

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 148Б

thumb
Арко Фонд за Недвижими Имоти ЕАДСИЦ публикува съобщение по чл. 148б от ЗППЦК.
Прочети повече
2018-02-27

Междинен финансов отчет

thumb
АФНИ АДСИЦ публикува финансовия си отчет за 4-то тримесечие на 2017 г.
Прочети повече
2018-01-30

ИЗВЪНРЕДНО ОСА

thumb
АФНИ АДСИЦ ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ОСА НА 29.12.2017
Прочети повече
2018-01-02

Покана за свикване на ОСА

thumb
Покана за ОСА -29.12.2017
Прочети повече
2017-12-01

ИЗВЪНРЕДНО ОСА

thumb
АФНИ АДСИЦ ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ОСА НА 15.11.2017
Прочети повече
2017-11-16

Междинен финансов отчет

thumb
АФНИ АДСИЦ публикува финансовия си отчет за 3-то тримесечие на 2017 г.
Прочети повече
2017-10-30

Покана за свикване на ОСА

thumb
Покана за ОСА - 15.11.2017
Прочети повече
2017-10-11

Междинен финансов отчет

thumb
АФНИ АДСИЦ публикува финансовия си отчет за 2-ро тримесечие на 2017 г.
Прочети повече
2017-07-28

ОСА

thumb
АФНИ АДСИЦ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ОСА НА 30.06.2017
Прочети повече
2017-07-03

Покана за свикване на ОСА

thumb
Покана за ОСА - 30.06.2017
Прочети повече
2017-05-31

Междинен финансов отчет

thumb
АФНИ АДСИЦ публикува финансовия си отчет за 1-во тримесечие на 2017 г.
Прочети повече
2017-04-30

Годишен финансов отчет за 2016

thumb
АФНИ АДСИЦ публикува годишния си финансов отчет за 2016 г.
Прочети повече
2017-03-31