Новини

Покана за свикване на ОСА

thumb
Покана за ОСА -29.12.2017
Прочети повече
2017-12-01

ИЗВЪНРЕДНО ОСА

thumb
АФНИ АДСИЦ ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ОСА НА 15.11.2017
Прочети повече
2017-11-16

Междинен финансов отчет

thumb
АФНИ АДСИЦ публикува финансовия си отчет за 3-то тримесечие на 2017 г.
Прочети повече
2017-10-30

Покана за свикване на ОСА

thumb
Покана за ОСА - 15.11.2017
Прочети повече
2017-10-11

Междинен финансов отчет

thumb
АФНИ АДСИЦ публикува финансовия си отчет за 2-ро тримесечие на 2017 г.
Прочети повече
2017-07-28

ОСА

thumb
АФНИ АДСИЦ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ОСА НА 30.06.2017
Прочети повече
2017-07-03

Покана за свикване на ОСА

thumb
Покана за ОСА - 30.06.2017
Прочети повече
2017-05-31

Междинен финансов отчет

thumb
АФНИ АДСИЦ публикува финансовия си отчет за 1-во тримесечие на 2017 г.
Прочети повече
2017-04-30

Годишен финансов отчет за 2016

thumb
АФНИ АДСИЦ публикува годишния си финансов отчет за 2016 г.
Прочети повече
2017-03-31

Междинен Финансов Отчет

thumb
АФНИ АДСИЦ публикува финансовия си отчет за 4-то тримесечие на 2016 г.
Прочети повече
2017-01-01

ИЗВЪНРЕДНО ОСА

thumb
АФНИ АДСИЦ ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ОСА
Прочети повече
2016-11-17

АФНИ АДСИЦ публикува финансовия си отчет за 3-то тримесечие на 2016 г.

thumb
АФНИ АДСИЦ публикува финансовия си отчет за 3-то тримесечие на 2016 г.
Прочети повече
2016-10-31

Покана за ОСА

thumb
Покана за ОСА - 15.11.2016
Прочети повече
2016-10-14

Покана по чл.89,ал4 от ЗППЦК

thumb
Покана по чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК
Прочети повече
2016-08-30

Публикуване на финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2016 г.

thumb
АФНИ АДСИЦ публикува финансовия си отчет за 2-ро тримесечие на 2016 г.
Прочети повече
2016-07-29

АФНИ АДСИЦ проведе редовно ОСА

thumb
На събранието бяха представени всички 650 000 акции с право на глас.
Прочети повече
2016-07-21

АФНИ АДСИЦ удължава срока за публично предлагане на ценни книжа

thumb
Съобщение за удължаване на срока на публичното предлагане на ценни книжа във връзка с увеличението на капитала на “Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ
Прочети повече
2016-07-13

Увеличение на капитала на АФНИ АДСИЦ чрез издаване на нови акции

thumb
С набраните средства дружеството ще инвестира в развитие и строителство на мащабни жилищни проекти в София и другите големи български градове
Прочети повече
2016-06-28

АФНИ АДСИЦ планира вътрешна норма на възвръщаемост от 10%

thumb
С досегашните проекти сме постигали повече и личното ми очакване е за поне 20%, заявяви изпълнителният директор на най-новия АДСИЦ на БФБ
Прочети повече
2016-04-12

Дебют за АФНИ АДСИЦ на БФБ-София

thumb
С решение на КФН акциите на дружеството бяха листнати на Българска Фондова Борса
Прочети повече
2016-04-11