Новини

Увеличение на капитала на АФНИ АДСИЦ чрез издаване на нови акции

thumb
С набраните средства дружеството ще инвестира в развитие и строителство на мащабни жилищни проекти в София и другите големи български градове
Прочети повече
2016-06-28

АФНИ АДСИЦ планира вътрешна норма на възвръщаемост от 10%

thumb
С досегашните проекти сме постигали повече и личното ми очакване е за поне 20%, заявяви изпълнителният директор на най-новия АДСИЦ на БФБ
Прочети повече
2016-04-12

Дебют за АФНИ АДСИЦ на БФБ-София

thumb
С решение на КФН акциите на дружеството бяха листнати на Българска Фондова Борса
Прочети повече
2016-04-11

Проведено Извънредно ОСА на дата 15 септември 2020 г.

thumb
Проведено Извънредно ОСА на дата 15 септември 2020 г.
Прочети повече
-0001-11-30